zp logo 02Připomínka 8. výročí úmrtí Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre v neděli 20. března 2016 od 16 ho­din v za­se­da­cím sále Úřadu měst­ské čás­ti Pra­ha 5, Šte­fá­ni­ko­va 15

160310 nm3 2016 obalkaV tomto čísle si připomínáme, že 14. března tohoto roku uplyne osm let od smrti Chiary Lubichové. Přinášíme úryvek z jejího vystoupení v Loppianu v roce 1987, týkající se „kolektivní svatosti“, pod názvem Svatost uprostřed dnešního světa.

160222 turnea1Jeden z prvních fokolarínů Giorgio Martelli známý též jako Turnea zemřel 26. ledna 2016 ve věku 89 let. Chiara mu jako prvnímu svěřila větev volontárů.

160220 dori1Ve věku nedožitých devadesáti let zemřela 26. prosince 2015 Doriana Zamboni jedna z prvních fokolarínek. Byla po boku Chiaře Lubichové v samých začátcích vznikajícího Hnutí fokoláre a přinášela pak tuto spiritualitu do mnoha zemí. 

logoSrdečně zveme Vás a Vaše přátele na další setkání z cyklu „Zlaté Prahy“, které se koná 21. února 2016 od 16 hodin v zasedacím sále Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 15 pod názvem „Vše co jste si přáli vědět o islámu“.